Europees & Mededingingsrecht

Europees recht is het recht van de Europese Unie.  Het Nederlands recht is vandaag de dag ondenkbaar zonder deze Europese dimensie van het recht. Het Europees recht is het geheel van verdragen, verordeningen, richtlijnen, besluiten, en aanbevelingen van de Europese Unie. Ook de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie maakt onderdeel uit van dit gemeenschapsrecht. Het Europees recht grijpt direct in op de dagelijkse praktijk en activiteiten van ondernemingen en organisaties binnen de Europese Unie. Ondernemingen die het Europees recht kennen, bewegen zich veel eenvoudiger door deze veelheid van regels. Die ondernemingen laten zich bijstaan door de specialisten van bureau Brandeis.

De invloed van het Europees recht op het Nederlands recht en het Nederlands procesrecht, is groot. Het Europees recht werkt door in het Nederlands recht. Die doorwerking krijgt op verschillende wijzen gestalte. Bijvoorbeeld door de implementatie van Europese richtlijnen in het Nederlands recht.. Europese richtlijnen zijn aanwijzingen aan lidstaten: zij verplichten lidstaten maatregelen te nemen – doorgaans: wetgeving te maken – om een door de Europese richtlijn voorgeschreven resultaat te bereiken. Een Europese richtlijn moet dus eerst worden omgezet in nationale wet- en regelgeving; pas dan sorteert zij haar volledige juridische effect.

bureau Brandeis is steeds nauw betrokken bij deze omzetting van Europese richtlijnen in Nederlands recht. De advocaten van bureau Brandeis volgen de Europeesrechtelijke ontwikkelingen (zoals groenboeken, witboeken, consultatierondes en jurisprudentie) op de voet en participeren actief in consultatietrajecten. Wij volgen en bespreken de voornaamste Europese wetgevingsprocedures – of het nu gaat om richtlijnen, verordeningen of besluiten. We interpreteren en bespreken de relevante uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Zo zijn de advocaten van bureau Brandeis altijd op de hoogte van de stand van het recht.

Mededingingsrecht

Een belangrijk onderdeel van het Europees recht voor ondernemingen vormt het Europees mededingingsrecht, zoals verankerd in de Nederlandse Mededingingswet. Het mededingingsrecht waarborgt een effectieve concurrentie binnen de Europese interne markt. Ter bescherming van de consument en ter verzekering van innovatie Het mededingingsrecht verbiedt daartoe mededingingsbeperkende gedragingen  en faciliteert de controle op naleving hiervan. De gemeenschappelijke regels betreffende de mededinging zien op het kartelverbod, het toezicht op concentraties, het verbod van misbruik van een machtspositie en de controle op staatssteun aan bedrijven.

Ondernemingen die groeien, fuseren, concurreren moeten zich verzekerd weten van specialistische bijstand als dat nodig is om hen door het mededingingsrecht te loodsen. De advocaten van bureau Brandeis bieden die bijstand. Wij hebben veel ervaring met de mededingingsrechtelijke toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) en de Europese Commissie. Zij houden de vinger aan de pols bij fusies en overnames (door middel van concentratietoezicht) en zij onderzoeken en bestraffen kartels en marktpartijen die misbruik maken van hun machtspositie. Wij begeleiden marktpartijen als zij door de ACM of de Europese Commissie worden uitgenodigd hun plannen toe te lichten. Maar ook ondernemingen die worden geconfronteerd met toezicht achteraf, door onderzoeken naar concurrentiebeperkende afspraken, weten zich verzekerd van onze professionals.

Een goede mededingingsadvocaat heeft affiniteit met de economie en met de bewegingen in een markt. Om te beoordelen of een partij een machtspositie heeft, moet bijvoorbeeld worden geanalyseerd wat de relevante markt is. Om te bezien of een kartelafspraak een schadelijk effect heeft, moet allereerst een goed gevoel bestaan voor de bestaande markt om te kunnen beredeneren of een bepaalde partijafspraak een positief of een negatief effect op de relevante markt zal hebben. Dat is het werk van de mededingingsrecht advocaten van bureau Brandeis.

De mededingingsrecht advocaten van bureau Brandeis treden niet alleen verwerend op, maar ook aanvallend. Het mededingingsrecht heeft ook een civielrechtelijke kant. Heeft de Europese Commissie vastgesteld dat concurrentiebeperkend is gehandeld, dan zijn de betrokkenen aansprakelijk voor de daardoor door marktpartijen geleden schade. Nederland is in toenemende mate een geliefde jurisdictie voor procedures over kartelschade. Wij zijn betrokken bij de belangrijkste kartelschadezaken en procederen voor rechtbanken, hoven en de Hoge Raad tot de schade vergoed wordt. De Europees- en mededingingsrechtadvocaten van bureau Brandeis zijn betrokken bij de ontwikkeling van het recht, en kunnen zij de belangen van marktpartijen als geen ander vertegenwoordigen als het echt spannend wordt.

Grondrechten

Grondrechten zijn van oudsher bedoeld om de burger te beschermen tegen de overheid. Grondrechten kunnen echter niet alleen werking hebben tegenover de overheid. Zij kunnen ook worden…

Lees meer

Europese Richtlijnen

Europese richtlijnen zijn Europese wetgevingsinstrumenten die alle lidstaten van de Europese Unie moeten implementeren in hun nationale wetgeving. Richtlijnen bevatten bepaalde doelstellingen waar de lidstaten aan moeten…

Lees meer

Mededingingsrecht

Het mededingingsrecht is het recht waarmee markten worden gereguleerd. Daaraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat zonder regulering, via de Mededingingswet (Mw) in ons nationale kader en…

Lees meer
Journal
Blog Competition Flashback Nieuws

Competition Flashback Q3 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 05 okt 2022

Dit is de Competition Flashback Q3 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…

Blog Competition Flashback Nieuws

Competition Flashback Q3 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 05 okt 2022

Dit is de Competition Flashback Q3 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…

Competition Flashback Nieuws

Competition Flashback Q2 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 06 jul 2022

Dit is de Competition Flashback Q2 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Competition Flashback

Competition Flashback Q4

Bas Braeken & Jade Versteeg & Demi van den Berg & Timo Hieselaar & Lara Elzas / 12 jan 2022

Dit is de Competition Flashback Q4 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Journal post Kwartaalbericht kartelschade

Kwartaalbericht Kartelschade #3 en #4 2018

Bas Braeken & Hans Bousie & Nathan van der Raaij & Sophie van Everdingen & Tessel Bossen / 03 okt 2019

Hierbij presenteren wij u het derde en vierde kwartaalbericht van 2018 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons…

Journal post Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 51

bureau Brandeis / 22 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 51: 18 december 2017 – 22 december 2017 HvJ EU 20 december 2017 (C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi / Uber…

Blog Know how Kwartaalbericht kartelschade Rechtspraak

Kwartaalbericht Kartelschade #3 2020

Hans Bousie & Louis Berger & Sophie van Everdingen & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 01 apr 2021

Hierbij presenteren wij u het derde kwartaalbericht van 2020 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…

Know how

Van staatsaansprakelijkheid naar EU-aansprakelijkheid

bureau Brandeis / 26 mei 2016

De Europese Unie brengt de gemoederen flink in beweging. De schrijnende vluchtelingencrisis vraagt om een Europese aanpak, maar de recente deal tussen de EU en Turkije is volgens velen in strijd met Europees en internationaal…

Know how

Het doorberekeningsverweer (passing-on defence)

bureau Brandeis / 01 mrt 2016

To pass on or not to pass on? Dat was de vraag die de Europese wetgever voor een tweesprong stelde. Op 26 november 2014 heeft de Europese wetgever de Richtlijn voor schadevorderingen volgens nationaal recht…

Blog Know how Kwartaalbericht kartelschade Rechtspraak

Kwartaalbericht Kartelschade #3 2020

Hans Bousie & Louis Berger & Sophie van Everdingen & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 01 apr 2021

Hierbij presenteren wij u het derde kwartaalbericht van 2020 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…

Blog Kwartaalbericht kartelschade

Kwartaalbericht Kartelschade #1 2020

Hans Bousie & Louis Berger & Sophie van Everdingen & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 30 sep 2020

Hierbij presenteren wij u het eerste kwartaalbericht van 2020 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag per…

Kwartaalbericht kartelschade

Kwartaalbericht Kartelschade #3 2019

Hans Bousie & Louis Berger & Bas Braeken & Sophie van Everdingen & Jade Versteeg & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 30 dec 2019

Hierbij presenteren wij u het derde kwartaalbericht van 2019 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…

News Nieuws Rechtspraak

Annotatie uitspraak CBb WFA

Bas Braeken & Jade Versteeg / 25 aug 2020

Bas Braeken en Jade Versteeg schreven voor het tijdschrift Computerrecht een annotatie van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven(‘CBb’) inzake het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access (‘WFA’) van de ACM. In deze…

Blog Competition Flashback Nieuws

Competition Flashback Q3 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 05 okt 2022

Dit is de Competition Flashback Q3 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van enkele belangrijke mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback…

Competition Flashback Nieuws

Competition Flashback Q2 2022

Bas Braeken & Jade Versteeg & Lara Elzas & Timo Hieselaar & Demi van den Berg / 06 jul 2022

Dit is de Competition Flashback Q2 2022 van bureau Brandeis met daarin een selectie van de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Blog Know how Kwartaalbericht kartelschade Rechtspraak

Kwartaalbericht Kartelschade #3 2020

Hans Bousie & Louis Berger & Sophie van Everdingen & Nathan van der Raaij & Tessel Bossen / 01 apr 2021

Hierbij presenteren wij u het derde kwartaalbericht van 2020 over ontwikkelingen op het gebied van cartel damage litigation van bureau Brandeis. U kunt het kwartaalbericht hier inzien. Ontvangt u de volgende editie van ons kwartaalbericht graag…

News Nieuws Rechtspraak

Annotatie uitspraak CBb WFA

Bas Braeken & Jade Versteeg / 25 aug 2020

Bas Braeken en Jade Versteeg schreven voor het tijdschrift Computerrecht een annotatie van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven(‘CBb’) inzake het marktanalysebesluit Wholesale Fixed Access (‘WFA’) van de ACM. In deze…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 29

bureau Brandeis / 19 jul 2019

bureau Brandeis publiceert regelmatig een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 29: 15 juli 2019 t/m 19 juli 2019 EHRM 25 juni 2019, no. 40477/13, Glaisen c. Suisse (Press release)(Inability of wheelchair user to access…

Vacatures

Student-stage bij bureau Brandeis: EU Competition & Regulation

Bas Braeken & Jade Versteeg / 24 sep 2020

Het (Europees) mededingingsrecht is een dynamisch rechtsgebied waar met analytisch inzicht en kennis van de markt het juridisch kader op inventieve manier wordt toegepast. Ondernemingen kunnen worden geconfronteerd met handhavend optreden door de mededingingsautoriteiten of…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis