Duurzame energie

Duurzame energie is de toekomst. Een overgang van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om verdere klimaatverandering tegen te gaan. De lidstaten van de Europese Unie hebben daarom met elkaar afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minimaal 55% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 moet de Europese Unie als geheel klimaatneutraal zijn.

Om dit doel te bereiken is Nederland steeds meer aan het overstappen op duurzame energiebronnen. De meest voorkomende duurzame energiebronnen in Nederland zijn biomassa, zonne- en windenergie. Er komen ook steeds meer initiatieven voor de verdere ontwikkeling van mogelijkheden om aardwarmte, restwarmte en groene waterstof te gebruiken.

Er zijn de afgelopen jaren al vele duurzame energieprojecten opgezet en er komen er steeds meer bij. Denk hierbij aan het realiseren van wind- of zonneparken, CO2 opslag, de aanleg van warmtenetten, gasloos bouwen, de installatie van laadpalen en de ontwikkelingen rond waterstof.

Het ontwikkelen van dergelijke projecten biedt enorme kansen en vraagt grote investeringen van het bedrijfsleven en de overheid. Bedrijven moeten een lange adem hebben en strategisch opereren met de andere marktdeelnemers, zoals overheidsinstanties voor vergunningen en subsidieregelingen, netbeheerders, investeerders, grondeigenaren, architecten, verzekeraars, (onder)aannemers en leveranciers.

In deze sector kunnen door onverwachte tegenvallers, niet nagekomen toezeggingen, kostenverhogende omstandigheden of verschillende verwachtingen van het project, conflicten ontstaan. Belangrijk is dan om snel te handelen en te weten waar je als partij juridisch gezien staat.

Wij staan u bij geschillen graag bij met onze specialistische kennis en jarenlange praktijkervaring met betrekking tot het oplossen van (dreigende) geschillen bij duurzame energieprojecten.

Key contacts zijn Michelle Krekels en Frank Peters

Onze specialisten

Frank Peters

Frank Peters is partner en allround litigator. Als ervaren corporate litigator is hij gespecialiseerd in beslechting van geschillen rond vennootschappen en het voeren van collectieve acties op elk gebied, van aandelen-koersschade tot klimaatverandering. Daarnaast is…


Volledig profiel

Michelle Krekels

Michelle Krekels is advocaat (2009) bij bureau Brandeis. Zij is gespecialiseerd in geschillenbeslechting. Zij analyseert risico’s, beheert geschillen en bereikt commerciële oplossingen in het belang van haar cliënten. Michelle adviseert en procedeert over (internationale) commerciële…


Volledig profiel

Daniëlle Brouwer

Daniëlle Brouwer is advocaat bij bureau Brandeis. Haar focus richt zich op de (internationale) corporate en commercial litigation praktijk, massaschadezaken, en geschillen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en internationaal privaatrecht. Zij behaalde een master in…


Volledig profiel
Journal
Blog

Productie van zonnepanelen naar Nederland een goed idee?

Michelle Krekels / 16 mrt 2023

Vanwege de energietransitie stijgt de vraag naar zonnepanelen in Nederland. Nederland is echter afhankelijk van China voor de productie van zonnepanelen. De afhankelijkheid van China vormt een groot risico. Prijzen worden opgedreven en een tekort…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis