Aandeelhoudersgeschillen

Bij aandeelhoudersgeschillen gaat het om de botsing van de belangen van aandeelhouders van een BV of NV.  In beginsel staat het aandeelhouders vrij hun eigen belang voorop te stellen en na te jagen. Die vrijheid kan echter beperkt worden door aandeelhouders- of joint venture overeenkomsten en andere tussen partijen gemaakte afspraken. Ook zijn natuurlijk de statuten en de wet van belang, als ook het vennootschappelijk belang dat niet onevenredig achtergesteld mag worden bij het eigen belang, bijvoorbeeld in geval er noodzaak bestaat aanvullende financiering te verstrekken. Minderheidsaandeelhouders in het bijzonder, zullen ervoor hebben te waken dat zij dezelfde informatie en behandeling krijgen van het bestuur, als de grootaandeelhouder.

Binnen deze contouren kunnen aandeelhoudersgeschillen ontstaan. Of het nu gaat om beursfondsen, private equity deelnemingen, of familiebedrijven. De advocaten van bureau Brandeis begeleiden dergelijke processen, door hun cliënt terzijde te staan tijdens aandeelhoudersvergaderingen, in contacten met het bestuur en mede-aandeelhouders en vanzelfsprekend in rechte.

De Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof is bij uitstek de plaats waar gestreden wordt over gelijke behandeling van aandeelhouders, impasses in besluitvorming, tegenstrijdig belang en misgelopen samenwerkingsverbanden. De advocaten van bureau Brandeis waren betrokken bij onder meer de navolgende enquête procedures waarbij aandeelhoudersgeschillen centraal staan:

  • Rodamco – RNA (voor verzoeker, minderheidsaandeelhouder)
  • VEB – KPNQwest (voor verweerders, leden van de RvC)
  • VEB – Fortis (voor verzoeker)
  • Werknemers / E-Traction (voor verweerder, minderheidsaandeelhouders/bestuurder)
  • Jacobs / Quintel (voor de vennootschap)
  • Van den Broek / Sensemakers (voor de vennootschap)
  • Baranov / Leaderland (voor verzoeker, minderheidsaandeelhouder)

Maar ook de gewone rechter – kort geding, voorlopig getuigenverhoor, informatie vorderingen – speelt een belangrijke rol in het beslechten van deze geschillen.

De advocaten van bureau Brandeis zijn zeer ervaren in uitkoop/uitstootprocedures, enquête procedures (met name bij de Ondernemingskamer) en alle overige procesgangen die nodig zijn indien de minnelijke weg van correspondentie en aandeelhoudersvergaderingen is doodgelopen, en een aandeelhoudersgeschil is ontstaan.

Onze specialisten

Frank Peters

Frank Peters is partner en allround litigator. Als ervaren corporate litigator is hij gespecialiseerd in beslechting van geschillen rond vennootschappen en het voeren van collectieve acties op elk gebied, van aandelen-koersschade tot klimaatverandering. Daarnaast is…


Volledig profiel
Journal
Blog

Regeerakkoord: 250 dagen bedenktijd; een vraagteken

Floor Eikelboom / 12 okt 2017

  Het regeerakkoord kondigt maatregelen aan die de invloed van bepaalde activistische aandeelhouders, die vooral zouden zijn gericht op de korte termijn, aan banden te leggen. Een van deze maatregelen is de zogeheten “bedenktijd” van…

Know how

Aandeelhoudersgeschillen en de geschillenregeling

Floor Eikelboom / 20 jan 2019

Voor welke aandeelhoudersgeschillen biedt de geschillenregeling een oplossing? Samenwerken is mensenwerk en niets menselijks is samenwerking dan ook vreemd. Soms halen mensen het beste in elkaar boven en stijgen zij samen uit boven de som…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis