Insolventie

Insolventie is de toestand dat de schuldenaar heeft opgehouden te betalen. Het faillissement. Een onderneming kan geconfronteerd worden met het faillissement van allerlei partijen. Het kan gaan om zijn afnemer, aandeelhouder, bank, leverancier, of om het eigen faillissement. En een bestuurder kan ook geconfronteerd worden met het (dreigende) faillissement van de eigen onderneming. Rondom insolventie verandert het speelveld. Advisering van een specialist in het faillissementsrecht is dan een vereiste.

  Wij treden niet op als curator, enkel als advocaat. De zaken die wij behandelen bestaan bijvoorbeeld uit:

  • Optreden als advocaat voor curatoren in geschillen in omvangrijke faillissementen;
  • Adviseren over verrekeningsmogelijkheden van crediteuren in een (pre-) faillissementssituatie;
  • Geschillen over bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement;
  • Geschillen over crediteuren benadelende transacties in het zicht van het faillissement;
  • Begeleiding van crediteuren in faillissementen.
   • Als de insolventie van de rechtspersoon dreigt of al een feit is, is een grondige kennis van het recht vereist. De regels over verrekening, aansprakelijkheid en het aangaan van transacties vóór het faillissement zijn fijnmazig. Rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad dragen veelvuldig bij aan de rechtsontwikkeling. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste stand van het recht. We ontwikkelen onszelf op dagelijkse basis. We volgen de jurisprudentie. Omdat we veelvuldig optreden in faillissementssituaties, kennen we het klappen van de zweep. We weten welke grenzen er zijn, en wanneer die wel en niet te overschrijden.

     Als de onderneming insolvent is of dreigt te raken, staan grote belangen op het spel. Een grondige kennis van het faillissementsrecht en het procesrecht is vereist. Wij beschikken over en ruime ervaring en kunnen daardoor snel en adequaat adviseren.

      Tot onze cliënten behoren ondernemingen die insolvent dreigen te raken. We staan regelmatig bestuurders en commissarissen bij in aansprakelijkheidszaken. We adviseren of procederen voor  curatoren die zijn aangesteld in de grotere faillissementen. We behartigen de belangen van crediteuren. Onze insolventie specialisten behoren tot de besten van hun vakgebied.

Onze specialisten

Louis Berger

Louis is partner van bureau Brandeis. De praktijk van Louis richt zich op Corporate & Commercial Litigation. Louis helpt ondernemingen, instellingen en ondernemers bij (internationale) corporate en commerciële geschillen zoals grote en complexe class actions,…


Volledig profiel

Floor Eikelboom

Floor is counsel bij bureau Brandeis. Hij specialiseert zich in het oplossen van geschillen, in het bijzonder ondernemingsrechtelijke geschillen. Veel van de geschillen waaraan Floor Eikelboom werkt zien op samenwerkingsverbanden – zoals joint ventures –…


Volledig profiel
Journal
Know how

Hoe werken contractuele boetes in faillissement?

bureau Brandeis / 21 dec 2016

Een dwangsom kan gedurende het faillissement van de veroordeelde niet worden verbeurd (art. 611e lid 1 Rv). Een dwangsom die vóór de faillietverklaring is verbeurd, wordt in het passief van het faillissement niet toegelaten (art….

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis