Commercial Litigation

Commercial litigation is het rechtsgebied dat ziet op de beslechting van juridische geschillen tussen ondernemingen en andere marktpartijen. Een onderneming kan onverwachts worden geconfronteerd met geschillen van uiteenlopende aard. Die geschillen kunnen een grote druk op de onderneming leggen, waardoor de ondernemingsactiviteiten niet langer naar behoren kunnen worden ontplooid. Zulke geschillen vereisen daarom de snelle en adequate aanpak van specialisten die zijn opgeleid om te winnen.

Zaken die wij behandelen hebben onder meer betrekking op:

 • geschillen over koopcontracten, zoals bijvoorbeeld over garanties in overnamecontracten tussen een voormalige aandeelhouder als verkoper en de nieuwe aandeelhouder als koper;
 • geschillen met contractspartijen zoals leveranciers, financiers, opdrachtgevers en opdrachtnemers;
 • geschillen met professionele beroepsbeoefenaren, zoals accountants, notarissen, fiscalisten etc.
 • geschillen met banken en andere financiële instellingen;
 • geschillen tussen de rechtspersoon en een voormalig bestuurder over de schending van concurrentiebedingen;
 • geschillen met curatoren in faillissementen over transacties die hebben plaatsgevonden (kort) voor het faillissement.
  • Als er grote belangen op het spel staan is een grondige kennis van de juridische spelregels vereist. Commercial litigation vereist dan ook een diepgaande kennis van het procesrecht. Wij procederen voor rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. In bodemprocedures en in kort geding. Ook voeren wij regelmatig (internationale) arbitrages voor scheidsgerechten. En wij procederen over de tenuitvoerlegging van arbitrale beslissingen.

    De commercial litigation advocaten van bureau Brandeis hebben brede ervaring met alle mogelijke complicaties in dagvaardingsprocedures. Wij verdiepen en verbreden onze vakkennis op dagelijkse basis. Als specialisten houden wij elkaar scherp.

     Bij commercial litigation kan het nodig zijn (conservatoir) beslag te leggen op bewijsmiddelen of verhaalsobjecten. Zo kan worden voorkomen dat essentiële informatie verloren gaat. Of dat verhaal op de wederpartij onmogelijk blijkt na een toewijzend vonnis. Het kan ook nodig zijn dat een door een wederpartij gelegd beslag zo snel mogelijk wordt opgeheven.

      Om succesvol te zijn met al dit soort acties, is een ruime ervaring in het beslag- en executierecht noodzakelijk. Wij beschikken over die ervaring en kunnen daardoor snel en doeltreffend te werk gaan.

       Wij staan het midden- en grootbedrijf, beursgenoteerde ondernemingen en hun aandeelhouders en bestuurders bij. Ons voornaamste streven is altijd dat zij hun ondernemingsactiviteiten kunnen ontplooien. Zonder daarin te worden belemmerd door problemen of moeilijkheden met andere marktpartijen.

        Wij beheersen het procesrecht in al zijn facetten. Wij zijn bovendien altijd geïnteresseerd in de specifieke onderneming die in het geding is. Wij maken ons de details en de omstandigheden van een zaak direct eigen, omdat wij als geen ander weten dat de feiten beslissend zijn in de beslechting van ieder geschil. Wij zijn als commercial litigation advocaten absolute specialisten in ons vak en behoren tot de besten van onze beroepsgroep.

Contractuele geschillen

Contractuele geschillen zijn geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten. Contractuele geschillen kunnen een zakelijke relatie op scherp zetten. Ze kunnen zelfs een bedreiging zijn voor de bedrijfsvoering van…

Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van leden van een beroepsgroep die in de uitoefening van hun beroep een fout hebben gemaakt. Het gaat om notarissen, accountants, advocaten, artsen,…

Lees meer

Insolventie

Insolventie is de toestand dat de schuldenaar heeft opgehouden te betalen. Het faillissement. Een onderneming kan geconfronteerd worden met het faillissement van allerlei partijen. Het kan gaan…

Lees meer

Beslag- en executierecht

Beslagleggen is bewerkstelligen dat de eigenaar niet meer kan beschikken over zijn eigendommen. In plaats daarvan worden ze dan geoormerkt voor verhaal door de beslaglegger. Er bestaan…

Lees meer
Journal
Blog

The interpretation of commercial contracts in arbitration

Daniëlle Brouwer / 17 mrt 2023

Many arbitration procedures involve the interpreting of the provisions of a contract. In such cases the arbitrator needs to determine the meaning of a certain phrase in a specific contract. One can however reach significantly…

Know how Nieuws

Nieuwe publicaties over arbitrage

Stefan Campmans / 22 mei 2017

Nieuwe publicaties over arbitrage bureau Brandeis is een specialist op het gebied van arbitrage. Niet alleen procederen en adviseren haar advocaten in (internationale) arbitrages, ook publiceert zij daarover. Dit voorjaar verschenen maar liefst drie publicaties…

Kwartaalbericht kartelschade Nieuws

Kwartaalbericht kartelschade #1

Hans Bousie & Louis Berger / 30 mei 2016

Hierbij presenteren wij u het eerste kwartaalbericht kartelschade van bureau Brandeis. Waarom dit overzicht? In de eerste plaats, omdat er veel informatie op het gebied van mededingingsrecht sec wordt aangeboden, maar slechts beperkt specifieke informatie over het…

Nieuws

Coronavirus-helpdesk

Hans Bousie & Stefan Campmans / 25 mrt 2020

Juist in tijden van nood, zoals nu vanwege het coronavirus, is bureau Brandeis er voor haar cliënten. Vandaar dat bureau Brandeis voor u klaarstaat met een coronavirus-helpdesk. De verspreiding van het coronavirus raakt alle bedrijven…

Blog Nieuws

bB publiceert in GLI: Cartels 2019

bureau Brandeis / 05 mrt 2019

Onlangs verscheen Global Legal Insights to Cartels 2019. Hans Bousie, Louis Berger en Rieneke Reijnen schreven het hoofdstuk over procederen over kartelschade in Nederland. De auteurs bespreken de voordelen die procederen in dergelijke zaken voor…

Rechtspraak

Slaafse nabootsing

bureau Brandeis / 30 mei 2017

Het uiterlijk van producten, zoals bijvoorbeeld het ontwerp van een ketting, kan beschermd worden door het auteursrecht. Daarbij geldt dan wel dat de vormgeving het resultaat moet zijn van creatieve keuzes van de ontwerper en moet…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis