Cassatie

Cassatie is uw laatste kans om gelijk te halen. Als litigation boutique voor complexe geschillen procederen wij uiteraard ook bij de Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter in civielrechtelijke procedures.

Onze cassatiepraktijk is gericht op het civiele recht in brede zin, waaronder contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht, privacy / media / telecom, intellectuele eigendom, financiering & zekerheden en insolventierecht.

Een overzicht van de procedures waarin wij hebben opgetreden voor de Hoge Raad vindt u hier.

Cassatie vergt een messcherp analytisch vermogen om door te dringen tot de juridische en feitelijke kern van de zaak. Ook is strategisch inzicht vereist, zodat succes in cassatie ook daadwerkelijk voordeel oplevert als de Hoge Raad de zaak niet zelf afdoet maar verwijst naar de lagere rechter voor verdere behandeling.

Onze tariefvoorstellen zijn altijd scherp en op maat gesneden.

Procedure in cassatie

In cassatie kan de Hoge Raad de uitspraak van de lagere rechter (meestal een Gerechtshof) vernietigen, indien de lagere rechter het recht verkeerd heeft toegepast of zijn uitspraak onbegrijpelijk of onvoldoende heeft gemotiveerd. Voor cliënten die worden geconfronteerd met een ongunstige uitspraak van de lagere rechter biedt de cassatieprocedure mogelijk de laatste kans om gelijk te halen.

Prejudiciële vragen

Sinds 1 juli 2012 kan de rechter op verzoek van een partij of ambtshalve aan de Hoge Raad een rechtsvraag stellen bij wijze van prejudiciële beslissing. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad bieden soms een efficiënt middel voor een snelle oplossing van het geschil. Dit is echter zeker niet altijd de beste route. De rechter moet partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over het voornemen om een prejudiciële vraag te stellen en over de formulering van de prejudiciële vraag. In de procedure bij de Hoge Raad over de prejudiciële vraag kunnen partijen (onder meer) schriftelijke opmerkingen indienen. Deze procedure is van essentieel belang voor de uitkomst van de zaak. Meer informatie over prejudiciële vragen is hier te vinden. Wij adviseren u graag hierover.

Hoger beroep met oog op cassatie

Hoger beroep is de laatste kans om nieuwe feiten aan te voeren. Ook de basis voor veel juridische argumenten kan uitsluitend nog in hoger beroep worden gelegd. Vanwege onze kennis en ervaring in cassatie zijn wij graag al uw sparringpartner in hoger beroep. Op deze manier vergroot u uw kansen op succes in hoger beroep. Bovendien creëert u zo de beste basis voor een eventuele cassatieprocedure. Meestal volstaat een begeleiding op hoofdlijnen. Wij informeren u graag verder over onze begeleiding van het hoger beroep met het oog op cassatie.

Procedure na vernietiging en verwijzing in cassatie

Indien de cassatieprocedure leidt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, doet de Hoge Raad de zaak meestal niet zelf af. Er is dan opnieuw een behandeling door de feitenrechter (meestal het Gerechtshof) noodzakelijk. In deze procedure na vernietiging en verwijzing moet de feitenrechter de procedure voortzetten met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad. De mogelijkheden om nieuwe feiten en nieuwe juridische argumenten aan te voeren zijn beperkt. Wij adviseren u graag verder over deze procedure na vernietiging en verwijzing.

Onze specialisten

Christiaan Alberdingk Thijm

Christiaan Alberdingk Thijm is partner bij bureau Brandeis. Weinigen kunnen zich meten aan zijn kennis en ervaring op het gebied van het internetrecht. Alberdingk Thijm is als advocaat betrokken geweest bij alle nieuwe technologische ontwikkelingen…


Volledig profiel
Journal
Know how

Prejudiciële vragen aan het EHRM: een aankomend succes?

bureau Brandeis / 09 jan 2017

Momenteel werkt het Nederlandse parlement aan de ratificatie van het 16e Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarna zullen de voor inwerkingtreding van het Protocol benodigde tien ratificaties waarschijnlijk…

Nieuws

Coronavirus-helpdesk

Hans Bousie & Stefan Campmans / 25 mrt 2020

Juist in tijden van nood, zoals nu vanwege het coronavirus, is bureau Brandeis er voor haar cliënten. Vandaar dat bureau Brandeis voor u klaarstaat met een coronavirus-helpdesk. De verspreiding van het coronavirus raakt alle bedrijven…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis