Bestuursrecht

Het bestuursrecht bevat de regels waar de Nederlandse overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Het bestuursrecht regelt ook wat u kunt doen als uw onderneming het met een besluit van de overheid niet eens is. bureau Brandeis heeft uitgebreide ervaring met het voeren van bestuursrechtelijke procedures. Onze bestuursrechtelijke praktijk richt zich in het bijzonder op de sectoren media, telecom, kansspelen en financiële dienstverlening. Daarnaast heeft bureau Brandeis uitgebreide ervaring op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  bureau Brandeis behandelt onder meer de volgende zaken:

  • het voeren van bezwaarschriftprocedures bij het bestuursorgaan en (hoger)beroeps procedures bij de bestuursrechter binnen de genoemde sectoren;
  • vertegenwoordiging in toezicht- en handhavingstrajecten door toezichthouders als het Commissariaat voor de Media, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Kansspelautoriteit, de Autoriteit Financiële markten en De Nederlandsche Bank.;
  • het opstellen van Wob-verzoeken en voeren van Wob procedures (zie ook: Wet openbaarheid bestuur) en;
  • advies bij vergunningaanvragen of het betreden van de markt binnen de sector media, telecom en kansspelen en advies over de naleving van de Mediawet, de Wet op de kansspelen, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de wet op het financieel toezicht.
   • Omdat bureau Brandeis ervoor kiest niet op te treden voor de Nederlandse overheid, staat het ons steeds vrij procedures tegen bestuursorganen te voeren. De advocaten van bureau Brandeis kennen de bestuursrechtelijke wet- en regelgeving zeer goed.

     Ook beschikken zij over een uitgebreid track record in procedures tegen de diverse toezichthouders en de verantwoordelijke Ministers. Dit geldt voor de verschillende fasen, van zienswijze, bezwaarfase tot (hoger) beroep bij de bestuursrechter. Verder beschikken de advocaten van bureau Brandeis over een solide netwerk van contacten bij de verschillende Ministeries. Gesprekken met sleutelpersonen binnen de verantwoordelijke Ministeries kunnen veelal positief bijdragen aan de besluitvorming over belangrijke onderwerpen (zie ook: Public Affairs).

      Door onze ervaring en vertrouwdheid met de bestuursrechtelijke gang van zaken verliest bureau Brandeis geen tijd met aftasten en verkennen van een zaak, maar kunnen onze advocaten direct de juiste strategie bepalen en de benodigde stappen zetten om tot het gewenste resultaat te komen. De belangen van uw onderneming zijn daarmee in goede handen bij de bestuursrecht advocaten van bureau Brandeis. Of het nu gaat om het nu gaat om procedures in een geval van handhaving of het voorkomen van de publicatie van vertrouwelijke bedrijfsinformatie door een bestuursorgaan onder de Wob.

Handhaving en bestuurlijke boete

De handhaving van wet- en regelgeving vraagt tegenwoordig meer aandacht van ondernemingen. Dit komt mede door de hoge bestuurlijke boetes die toezichthouders voor overtredingen kunnen opleggen.  Ondernemingen…

Lees meer

Wet open overheid

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. De Woo regelt het recht op informatie over het handelen van de overheid. Uitgangspunt…

Lees meer

Mediawet

Media is één van de gereguleerde markten. Voor deze sector gelden specifieke regels die mede gebaseerd zijn op Europese regelgeving, als de Richtlijn audiovisuele mediadiensten. Er kunnen…

Lees meer

Wet op de kansspelen

De Wet op de kansspelen (Wok) bevat de regels voor het aanbieden van kansspelen in Nederland. De wet kent een ‘verboden, tenzij’ aanpak. Dit houdt in dat…

Lees meer
Journal
Blog

DUO verkreeg onrechtmatig reisgegevens van Translink

bureau Brandeis / 24 aug 2017

De Volkskrant berichtte op 22 augustus 2017 dat Trans Link Systems (“Translink”), het bedrijf achter de OV-chipkaart, veelvuldig reisgegevens van studenten verstrekte aan en op verzoek van de Dienst Uitvoering Onderwijs (“DUO”), verantwoordelijk voor de uitkering van studiefinanciering….

Competition Flashback

Competition Flashback Q4 2021

Bas Braeken & Jade Versteeg & Demi van den Berg & Timo Hieselaar & Lara Elzas / 12 jan 2022

Dit is de Competition Flashback Q4 2021 van bureau Brandeis, waarin wij terugblikken op de belangrijkste mededingingsrechtelijke ontwikkelingen over het afgelopen kwartaal (klik hier voor het origineel). Wilt u graag voortaan de Competition Flashback van…

Journal post Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 51

bureau Brandeis / 22 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 51: 18 december 2017 – 22 december 2017 HvJ EU 20 december 2017 (C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi / Uber…

Journal post Nieuws

Heel Holland Bakt: een misbaksel?

Machteld Robichon / 03 apr 2017

Handelt Omroep Max in strijd met het dienstbaarheidsverbod uit de Mediawet door het Heel Holland Bakt woord- en beeldmerkrecht ongeclausuleerd aan de BBC over te dragen? Het Commissariaat voor de Media (“Commissariaat”) meende van wel…

Know how

Informatieverzoek of bedrijfsbezoek van toezichthouder

Machteld Robichon / 18 jan 2016

In Nederland zijn verschillende toezichthouders aangewezen die toezien op de naleving van de regelgeving. Denk aan het Commissariaat voor de Media, de Autoriteit Consument en Markt, de Kansspelautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van hoofdstuk…

Nieuws Rechtspraak

Leges aanleg kabels vallen onder Machtigingsrichtlijn

Machteld Robichon & Sam van Velze / 02 feb 2018

De leges die gemeenten opleggen voor de aanleg van een openbaar elektronisch communicatienetwerk moeten worden getoetst aan de Machtigingsrichtlijn (2002/20/EG) en niet de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG). Dit bepaalde het Hof van Justitie van de EU (“het…

Nieuws Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 36

bureau Brandeis / 08 sep 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 36: 4 september 2017 t/m 8 september 2017. Rechtspraak: HvJ EU 6 september 2017 (Vernietiging arrest van het Gerecht EU…

Journal post Nieuws

Heel Holland Bakt: een misbaksel?

Machteld Robichon / 03 apr 2017

Handelt Omroep Max in strijd met het dienstbaarheidsverbod uit de Mediawet door het Heel Holland Bakt woord- en beeldmerkrecht ongeclausuleerd aan de BBC over te dragen? Het Commissariaat voor de Media (“Commissariaat”) meende van wel…

Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 5

bureau Brandeis / 02 feb 2018

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 5: 29 januari 2018 – 2 februari 2018 HvJ EU 30 januari 2018, C-360/15 en C-31/16, X/Apinngedam (Uitsluiting van elektronische-communicatiediensten en…

Nieuws Rechtspraak

Leges aanleg kabels vallen onder Machtigingsrichtlijn

Machteld Robichon & Sam van Velze / 02 feb 2018

De leges die gemeenten opleggen voor de aanleg van een openbaar elektronisch communicatienetwerk moeten worden getoetst aan de Machtigingsrichtlijn (2002/20/EG) en niet de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG). Dit bepaalde het Hof van Justitie van de EU (“het…

Journal post Rechtspraak

Rechtspraak informatierecht week 51

bureau Brandeis / 22 dec 2017

bureau Brandeis publiceert wekelijks een selectie van rechtspraak in het kader van het informatierecht. Week 51: 18 december 2017 – 22 december 2017 HvJ EU 20 december 2017 (C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi / Uber…

Lees alle berichten

Quote

- Louis Brandeis