E-mail disclaimer

bureau Brandeis / 01 jan 2011

De informatie in dit e-mailbericht is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De informatie in dit e-mailbericht kan onder de geheimhoudingsplicht van advocaten vallen. Indien het e-mailbericht niet voor u is bestemd en bij vergissing bij u terecht is gekomen verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen en het bericht te vernietigen. Verspreiding, openbaarmaking of gebruik van de inhoud van het e-mailbericht is niet toegestaan. Opdrachten worden slechts aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden.

 

The information in this e-mail message is strictly private and confidential, and only intended for the addressee. The e-mail message can contain confidential information which may be protected by professional secrecy. Should you receive this message by mistake, we kindly ask you to contact us immediately and destroy the e-mail message. Any use of the contents, reproduction or disclosure to third parties is strictly prohibited. Assignments will only be accepted and carried out under application of our general terms and conditions.

 

Gerelateerde artikelen

Richten en missen in de enqueteprocedure

Floor Eikelboom / 07 mei 2020

Recent overwoog de Hoge Raad dat de enquĂȘteprocedure is gericht op het belang van de rechtspersoon (die voorwerp is van deze procedure). Dat lijkt stating the obvious. Maar als je er wat langer over nadenkt,…

bureau Brandeis climbs in Legal500-rankings

bureau Brandeis / 23 apr 2020

In its latest publication Legal500, one of the most prestigious legal directories worldwide, has recognized the growing success of bureau Brandeis as one of the leading litigation boutique firms in the Netherlands. bureau Brandeis comes…